หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการพัฒนาบุคลากร
โดย : admin
อ่าน : 83
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดอบรมใช้ Google meet และ Google form สำหรับบุคลากร ได้รับเกียรติจากนายประสพ  ปรุโปร่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี  ในวันที่ 10  สิงหาคม 2564 ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

รูปภาพเพิ่มเติม